Kindergartens

Private kindergartens

Children’s play activities


Municipal kindergartens

Barnabo 

DSC 9982 3

Jakobsgatan 21
tel. 0447851301


Kyrkostrand

DSC 42

Storåkersvägen 2
tfn. 0447851302

 


Maria-Marjala daghem

DSC 0030

Office tel. 06 786 330, 044 785 1303
Alholmsgatan 30  

Blåsippor  1-3 years     044 785 1815
Gulsippor  1-3 years     044 785 1818
Blåbären   3-5 years     044 785 1308
Vitsippor   3-5 years     044 785 1309
Lillukat      1-3 years     044 785 1816
Puolukat    3-5 years      044 785 1818

Kitchen  06 786 3400

Gwen Törnqvist
Päiväkodinjohtaja
Maria-Marjala daghem


Permo 

DSC 9998

Permovägen 26
tel. 0447851598

 


Tomtebo (Barnabo)

DSC 9964

Choraeusgatan 14
tel. 0447851800

 


Sveden 

DSC 21

Östanlidvägen 8
tel. 0447851585


Vestersundsby

DSC 22

Skolvägen 34

Ekorrar 1-3- years      tel. 044 785 1481

Myrorna 3-5 years      tel. 044 785 1300

Skogsnissarna 3-5 years  tel. 044 785 1390
(outdoors)

Kerstin Granroth
Päiväkodinjohtaja
Vestersundsby daghem


Viktoria

DSC 23

Storgatan 1
tel. 0447851402

Svalorna  tel. 044 7851 402

Sparvar   tel.  044 7851 412

Kitchen    tel.    044 7147 102  

 

Kyrkostrands f.d. Lilla skola
Kyrkostrandsgatan 16

Leppäkertut   tel. 044 7851 407

Kirsi Willman
Päiväkodinjohtaja
Barnabo daghem, Permo daghem


Västermalm 

DSC 9857

Pörkenäsgatan 5

Puolukat  3-5 years tel. 044 785 1305

Blåbären  1-3 years   tel. 044 785 1788

Nyckelpigorna  3-5 years  tel. 044 785 1588

Kerstin Granroth
Päiväkodinjohtaja
Vestersundsby daghem


Pursisalmi 

Västerleden 1 (Länsinummi school)
tfn. 044 785 1458

Anne Hanstén
vt. päiväkodinjohtaja
Språkbadsdaghem


Nordman

DSC 0315

Trädgårdsgatan 27
tel. 044 785 1645

Director:  Annina From

annina.from@jakobstad.fi


Private kindergartens 

Jacob´s Kindergarten

Sjömansvägen 19
tel. 045 8799372
Director: Malin Åstrand

Private English immersion kindergarten for children 1-6 years of age. 
Apply via www.jacobskindergarten.com

Anna daghem

Södermalmsgatan 1
tel. 044 7600144
Director: Sonja Johansson

Apply via: http://ebeneserkyrkan.fi/anna/

Östanlid daghem Tallbo

Östanpåvägen 32
tel. 044 0242551
Director: Lena Kuhlberg
lena.tallbodaghem@multi.fi

Apply via application form for municipal ECEC


Children’s play activities (private)

Finnish Congregation of Jakobstad
Day club activities and ffternoon activities for school children
Contact person 040 310 0429

Swedish Congregation of Jakobstad
Day club activities and afternoon activities for school children
Contact person 040 310 0418, 040 310 0419

Folkhälsan’s play ground activities (outdoors)

Gretchen Storvist-Back
tel. 050 306 5566

Content Widgetarea
Bottom Widgetarea