Administration

Dagvårds- och utbildningsverket

 


Adress

Strengbergsgatan 1
68600  JAKOBSTAD

Öppethållningstider

må-fr 8.00 - 16.00

 


Svenskspråkiga skolväsendet

  

Finskspråkiga skolväsendet

 

Småbarnspedagogik

 

 Ekonomi

 Bildningsväsendets ledningsgrupp:

Jan Levander
bildningsdirektör, ordförande

Juha Paasimäki
skoldirektör

Tom Enbacka
dagvårdschef

Anders Wingren
rektor

Päivi Rosnell
rektor

Peter Roos
rektor

Marja-Leena Pitkäaho
kultursekreterare

Carola Sundqvist
museichef

Leif Storbjörk
biblioteksdirektör

Tiina Höylä-Männistö
ungdomssekreterare

Tove Jansson
idrottsdirektör

Virpi Hietala
personalens representant

Malin Höglund- Snellman
personalens representant

Anette Granberg                                                      ekonomichef

 

Content Widgetarea
Bottom Widgetarea