Annika Rajakangas
Bildning, Småbarnspedagogik Chef för småbarnspedagogik