Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
Kommunaltekniska tjänster, Utrymmesförvaltning Stadsingenjör