Föredragningslistor

Widgetområde (Innehåll)

Stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige

Social- och hälsovårdsnämnden

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens sv sektion

 • Jan 1

  2019-01-16

  Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

 • Jan 1

  2018-12-19

  Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

 • Jan 1

  2018-11-21

  Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

 • Jan 1

  2018-10-31

  Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

 • Jan 1

  2018-06-14

  Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Bildningsnämndens fi sektion

Bildningsnämndens idrottssektion

Bildningsnämndens kultursektion

Tekniska nämnden

Musikinstitutet

Miljö- och byggnadsnämnden

Österbottens Avfallsnämnd

Jakobstadsregionens Gymnasienämn

Widgetområde (Nere)