Föredragningslistor

Widgetområde (Innehåll)

Stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige

Social- och hälsovårdsnämnden

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens sv sektion

 • Jan 1

  2018-10-31

  Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

 • Jan 1

  2018-06-14

  Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

 • Jan 1

  2018-04-19

  Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

 • Jan 1

  2018-03-22

  Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

 • Jan 1

  2018-02-15

  Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Bildningsnämndens fi sektion

Bildningsnämndens idrottssektion

Bildningsnämndens kultursektion

Tekniska nämnden

Musikinstitutet

Miljö- och byggnadsnämnden

Österbottens Avfallsnämnd

Jakobstadsregionens Gymnasienämn

Widgetområde (Nere)