Fullmäktige

Stadsfullmäktige, som är det högsta beslutande organet i Jakobstad, har 43 ledamöter som utses genom kommunalval vart fjärde år. Stadsfullmäktige - som bland annat väljer stadsstyrelse, nämnder och direktioner - ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi.

Stadsfullmäktige sammanträder i Rådhuset, Salutorget 1, en gång per månad. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Föredragningslistorna och protokollen finns på stadens hemsida.

Stadsfullmäktige Presidium

annica2
Annica Haldin
Svenska Folkpartiet
Stadsfullmäktiges II viceordförande
Henriksson Anna Maja
Anna-Maja Henriksson
Svenska Folkpartiet
Stadsfullmäktiges ordförande
Ittonen Jarmo
Jarmo Ittonen
Vänsterförbundet
Stadsfullmäktiges III viceordförande
JACOB STORBJORK.
Jacob Storbjörk
Finlands Socialdemokratiska parti
Stadsfullmäktiges I viceordförande

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)