Kommunalval 2021

I kommunalvalet som hålls söndag 13 juni 2021 väljs 43 ledamöter till stadsfullmäktige i Jakobstad. I valet påverkar kommuninvånarna vem som representerar dem i Jakobstads beslutsfattande organ.

Banneri ruotsi 160x400mies2

 

Läs mer:

Kommunförbundets kommunalvalsidor: Kommunalval.fi

Justitieministeriets valsidor: Vaalit.fi/sv/framsida

 

Jakobstads stadsfullmäktige 2021-2025

Resultatet för kommunvalet 2021 är fastställt och Jakobstads nya stadsfullmäktige är följande:

SFP

Henriksson, Anna-Maja

Brännkärr-Friberg, Nina

Koivukangas, Antti

Jungell, Ida-Marie

Haldin, Annica

Matinlassi, Heidi

Holmgård, Kenneth

Sandlin, Anders

Brännbacka-Brunell, Brita

Hemal, Hizzatul Alam

Englund, Conny

Sjölund, Owe

Lillqvist, Henrik

Kjellman, Marika

Boström, Peter

Yli-Pelkola, Kim

Tonberg, Christer

Nyman, Kaj

Blomqvist, Pontus

Ekman, Viktor

SDP

Rantala, Mervi

Björklund, Lars

Holmstedt, Simon

Storbjörk, Jacob

Koskela, Kari

Huumarsalo, Kenneth

Hellén, Ulla

Suvanto, Vesa

KD

Snellman, Mikael

Hellstrand, Kurt

Lehtola, Rami

Hellström, Patrik

VF

Isokoski, Sauli

Sundqvist, Lisen

Piippolainen, Vuokko

PRO Pietarsaari-Jakobstad

Sipinen, Helinä

Salmu, Marita

Sannf

Laurila, Sami

Ahopelto, Raine

Gröna

Teerikangas, Anni

Kronholm, Anders

C

Koskinen, Sami

Saml

Heinonen, Ilmari

 

 

 

Valdagens 13.6.2021 röstningsställen i Jakobstad

På valdagen är röstningslokalerna öppna kl. 9-20.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sänder meddelandekort till de röstberättigade vilkas adress är känd. Av meddelandekortet framgår i vilket röstningsområde och på vilket röstningsställe den röstande har rätt att rösta.

På valdagen kan du rösta endast på det röstningsställe som har antecknats på meddelandekortet du har fått per post. Du behöver inte ta med meddelandekortet till röstningsstället, men däremot behöver du ha med ett identitetsbevis med bild.

Röstningsområde

I Centrum
II Öster
III Kyrkostrand
IV Västermalm
V Vestersundsby
VI Permo
VII Bonäs

Röstningsställe

Biblioteket
Itälä skola
Kyrkostrands skola
Idrottsgården
Vestersundsby skola
Permo daghem
Länsinummi skola

Förhandsröstning i Jakobstad 26.5-8.6.2021

Förhandsröstningen äger rum på Stadsbiblioteket i Jakobstad, Runebergsgatan 12 (ingång från Gågatan).

Förhandsröstningsstället i Jakobstad är öppet : vardagar kl. 10-20, lördag-söndag kl. 10-16.

I anknytning till förhandsröstningstället finns också en röstningspunkt utomhus.

Röstnings på anstalt

Möjlighet till förhandsröstning ges under 2 eller 3 dagar på sjukhus och anstalter under tiden 26.5-8.6.2021.

Hemmaröstning

En röstberättigad person får rösta hemma, om den röstberättigades rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället.

Den som önskar rösta hemma skall senast tisdagen den 1.6.2021 före kl. 16 anmäla detta till centralvalnämnden. Anmälan kan på den röstandes vägnar också göras av någon som han eller hon har utsett. Anmälan skall göras genom telefonanmälan till nummer 044 785 1282. Anmälan kan också göras skriftligen på blankett som fås från stadshuset, Strengbergsgatan 1. Centralvalnämnden sänder anmälningsblankett till de röstberättigade som vid riksdagsvalet 2019 röstade hemma.

Jakobstads kommunalvalskandidater

Centralvalnämnden har gjort upp en sammanställning av kandidatlistorna vid sitt möte 14.5.2021.

Här hittar du kommunalvalskandidater i Jakobstad:

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)