Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har bildats för att bidra till att staden leds på ett resultatrikt sätt, för att utveckla samarbetet inom ledningen och förbättra informationsförmedlingen.

Ledningsgruppen utses av stadsdirektören.

Stxyrelseklubba

 

Ledningsgruppens medlemmar

Anne Ekstrand
Anne Ekstrand
Stadsjurist
Eva Maria Emet
Eva-Maria Emet
Personaldirektör
Rune Hagstrom
Rune Hagström
Teknisk direktör
Husbyggnadschef
Milla Kallioinen
Milla Kallioinen
Stadssekreterare (Ansvarsområdeschef)
Jan Levander
Jan Levander
Bildningsdirektör
Pia Maria Sjostrom
Pia-Maria Sjöström
Chefsläkare
Kristina Stenman IMG 7193
Kristina Stenman
Stadsdirektör
Jonny Wallsten
Jonny Wallsten
Stadskamrer

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)