Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har bildats för att bidra till att staden leds på ett resultatrikt sätt, för att utveckla samarbetet inom ledningen och förbättra informationsförmedlingen.

Ledningsgruppen utses av stadsdirektören.

Stxyrelseklubba

Ledningsgruppens medlemmar

Anne Ekstrand 2019 Foto Jacob Aberg
Anne Ekstrand
Stadsdirektörens ersättare / Stadsjurist
Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
tf Teknisk direktör / Stadsingenjör
Heli Viitala
Heli Viitala
Byråsekreterare (stadsdirektörens sekreterare)Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)