Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har bildats för att bidra till att staden leds på ett resultatrikt sätt, för att utveckla samarbetet inom ledningen och förbättra informationsförmedlingen.

Ledningsgruppen utses av stadsdirektören.

Stxyrelseklubba

Ledningsgruppens medlemmar

Jan Levander
Jan Levander
Direktör för bildning och välfärd
Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
tf Stadsutvecklingsdirektör / Stadsingenjör
Heli Viitala
Heli Viitala
Byråsekreterare (stadsdirektörens sekreterare)Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)