Påverkningsorgan

Jakobstads äldreråd 

Jakobstads äldreråd utses för två år åt gången. Stadsstyrelsen väljer efter förslag från alla i staden hemmahörande, pensionärs- och veteranföreningar till äldrerådet 10 medlemmar.

Äldrerådet tillvaratar de äldres intressen i det kommunala beslutsfattandet. Äldrerådet tar gärna emot förslag och initiativ om hur servicen kunde förbättras.

Länk till stadgarna för äldrerådet i Jakobstad.

Länk till protokoll.

Jakobstads äldreråd 2019 - 2020

Kurt Hellstrand
Kristdemokraterna i Finland
Pirjo Knif
Social- och hälsovårdsverkets representant
Stig Lillkåll
Pensionärsklubben Haldoy rf
Leif Lindroos
Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y.
Pia-Maria Nygård
Sekreterare
Irma Salimäki
Willes pensionärsklubb rf
Hans Sandström
Pensionärsgillet i Jakobstad rf
Tuomo Syri
Pietarsaaren Eläkeläiset r.y.
Pirjo Teppo
Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y
Antero Varila
Pietarsaaren kansalliset Seniorit r.y.
Bertel Widjeskog
Jakobstads Veteraner


 

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges mandatperiod är två år. Ungdomsfullmäktige i Jakobstad har 14 medlemmar. Medlemmarna utses genom val och som medlem kan väljas en person som är mellan 13 och 20 år.

Ungdomsfullmäktiges uppgift är att föra ungas talan i staden och ungdomsfullmäktige har representanter i flera nämnder. Ungdomsfullmäktige ordnar årligen olika evenemang riktade till ungdomar, bland annat skolornas avslutningsevenemang YEY och ett diskussionstillfälle mellan ungdomar och stadens beslutsfattare.

Länk till instruktionerna för staden Jakobstads ungdomsfullmäktige.

Länk till protokoll.

Ungdomsfullmäktige 2018-2019

Jenni Enqvist
Jenni Enqvist
Yrkesakademin i Österbotten
Ronja Huhtamaki
Ronja Huhtamäki
Jakobstads gymnasium
Ordförande
Janina Hyttinen
Janina Hyttinen
Pietarsaaren lukio
Isabella Jansson
Isabella Jansson
Jakobstads gymnasium
Jarno Kangas
Jarno Kangas
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto och Pietarsaaren lukio
Riia Ketoja
Riia Ketoja
Pietarsaaren lukio
Viivi Nortunen
Wiivi Nortunen
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Felix Nygard
Felix Nygård
Jakobstads gymnasium
Elviira Nyronen
Elvira Nyrönen
Oxhamns skola
Matti Orpana
Matti Orpana
Pietarsaaren lukio
Viceordförande
Mathilda Palmborg
Mathilda Palmborg
Oxhamns skola
Suppleant
Joosep Poldsam
Joosep Pöldsam
Pietarsaaren lukio
Samuel Skrivars
Samuel Skrifvars
Jakobstads gymnasium
Teea Stenbacka
Teea Stenbacka
Pietarsaaren lukio
Roosa Ylinampa
Roosa Ylinampa
Pietarsaaren lukio
Tiina Hoyla Mannisto
Tiina Höylä-Männistö
Ungdomssekreterare
Kontaktperson för Ungdomsfullmäktige
 

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning utses av stadsstyrelsen. Mandatperioden är fyra år. Rådet har sex medlemmar och personliga suppleanter som föreslås under handikapporganisationernas gemensamma möte.

Rådet är ett samarbetsorgan mellan staden och personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga samt handikapporganisationer i Jakobstad. Rådet kan ge information, råd och skriva utlåtanden. Handikapprådet kan även ge konkreta förslag till åtgärder för befrämjande av funktionshindrades möjligheter att tillgodogöra sig samhällsservice.

Länk till stadgarna för rådet för personer med funktionsnedsättning i Jakobstad.

Protokoll:
28.6.2019
1.10.2019 
17.10.2019 
8.11.2019

Rådet för personer med funktionsnedsättning 2019-2021

Pehr Ahlstedt
Norra Österbottens Svenska Synskadade rf
Eivor Emas
Afasi- och stroke förening rf
Christel Granholm-Hagen
DUV
Monica Grankulla-Häggblom
Svenska Folkpartiet
Seppo Kangas
Jakobstadsnejdens invalider rf
Ordförande
Markus Karlsson
Kristdemokraterna i Finland
Viktor Nieminen
Finlands Socialdemokratiska parti
Maire Paavola
Rådet för personer med funktionsnedsättning
Sekreterare
Laila Rantanen-Timonen
Pietarsaaren näkövammaiset ry
Fride Sjöblom
Cancerklubben
 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)