Påverkningsorgan

Jakobstads äldreråd 

Jakobstads äldreråd utses för fyra år åt gången. Stadsstyrelsen väljer efter förslag från alla i staden hemmahörande, pensionärs- och veteranföreningar medlemmar till äldrerådet.

Äldrerådet tillvaratar de äldres intressen i det kommunala beslutsfattandet. Äldrerådet tar gärna emot förslag och initiativ om hur servicen kunde förbättras.

Länk till stadgarna för äldrerådet i Jakobstad.

Protokoll:

19.01.2022
23.02.2022
06.04.2022

 

Jakobstads äldreråd 2021 - 2025


Helena Ahlstrand
Pensionärsgillet i Jakobstad r.f.
Ulla Grönvall-Streng
Pensionärsklubben Milstolpen r.f.
Ordförande
Kurt Hellstrand
Kristdemokraterna i Finland
Stadsfullmäktiges III viceordförande
Gun Nygård
Willes pensionärsklubb r.f.
Pentti Silvennoinen
Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y.
Tuomo Syri
Pietarsaaren Eläkeläiset r.y.
Pirjo Teppo
Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y
Antero Varila
Pietarsaaren kansalliset Seniorit r.y.
Bertel Widjeskog
Jakobstads Veteraner


 

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges mandatperiod är två år. Ungdomsfullmäktige i Jakobstad har 14 medlemmar. Medlemmarna utses genom val och som medlem kan väljas en person som är mellan 13 och 20 år.

Ungdomsfullmäktiges uppgift är att föra ungas talan i staden och ungdomsfullmäktige har representanter i flera nämnder. Ungdomsfullmäktige ordnar årligen olika evenemang riktade till ungdomar, bland annat skolornas avslutningsevenemang YEY och ett diskussionstillfälle mellan ungdomar och stadens beslutsfattare.

Länk till instruktionerna för staden Jakobstads ungdomsfullmäktige.

Länk till protokoll.

Ungdomsfullmäktige 2020

Katri
Katri Ahonen
Pietarsaaren Lukio
Cornelia
Cornelia Björk
Oxhamns skola
Isabella Jansson
Isabella Jansson
Svenska Folkpartiet
Sandra
Sandra Jansson
Ersättare
Oxhamns skola
Eevi
Eevi Kirsilä
Pietarsaaren Lukio
Alisa
Alisa Lindberg
Etelänummen koulu
Elvira
Elvira Nyrönen
Ordförande
Oxhamns skola
Mathilda
Mathilda Palmborg
Oxhamns skola
Miska
Miska Sillanpää
Pietarsaaren Lukio
Linn Stenberg
Linn Stenberg
Svenska Folkpartiet
Oskar
Oskar Storbacka
Jakobstads Gymnasium
Emilia
Emilia Ståhl
Jakobstads Gymnasium
Kerttu
Kerttu Syrjä
Vice ordförande
Pietarsaaren Lukio
Roosa
Roosa Ylinampa
Ersättare
Pietarsaaren Lukio
Ahmed
Ahmed Yusuf
Etelänummen koulu
Tiina Hoyla Mannisto
Tiina Höylä-Männistö
Chef för ungdomstjänster
Kontaktperson för Ungdomsfullmäktige


 

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning utses av stadsstyrelsen. Mandatperioden är fyra år. Rådet har sex medlemmar och personliga suppleanter som föreslås under handikapporganisationernas gemensamma möte.

Rådet är ett samarbetsorgan mellan staden och personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga samt handikapporganisationer i Jakobstad. Rådet kan ge information, råd och skriva utlåtanden. Handikapprådet kan även ge konkreta förslag till åtgärder för befrämjande av funktionshindrades möjligheter att tillgodogöra sig samhällsservice.

Länk till stadgarna för rådet för personer med funktionsnedsättning i Jakobstad.

Protokoll:
28.6.2019
1.10.2019 
17.10.2019 
8.11.2019
6.10.2020

Rådet för personer med funktionsnedsättning 2019-2021

Pehr Ahlstedt
Norra Österbottens Svenska Synskadade rf
Eivor Emas
Afasi- och stroke förening rf
Christel Granholm-Hagen
DUV
Seppo Kangas
Jakobstadsnejdens invalider rf
Ordförande
Markus Karlsson
Kristdemokraterna i Finland
Hellevi Kytölä
Viktor Nieminen
Finlands Socialdemokratiska parti
Maire Paavola
Rådet för personer med funktionsnedsättning
Sekreterare
Laila Rantanen-Timonen
Pietarsaaren näkövammaiset ry
Fride Sjöblom
Cancerklubben
 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)