Stadsfullmäktige 2021-2025

Stadsfullmäktige, som är det högsta beslutande organet i Jakobstad, har 43 ledamöter som utses genom kommunalval vart fjärde år. Stadsfullmäktige - som bl.a. väljer stadsstyrelse, nämnder och  direktioner - ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi.

Stadsfullmäktige sammanträder i Rådhuset, Salutorget 1, en gång per månad. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Föredragningslistorna och protokollen finns på stadens hemsida.

Stadsfullmäktiges presidium

Annica Halldin
Annica Haldin
Svenska Folkpartiet
Stadsfullmäktiges ordförande
 
Bostrom Peterpng
Peter Boström
Svenska Folkpartiet
Stadsfullmäktiges I viceordförande
 
KARI KOSKELA
Kari Koskela
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktiges II viceordförande
 
Kurt Hellstrand 20mindre
Kurt Hellstrand
Kristdemokraterna i Finland
Stadsfullmäktiges III viceordförande

Svenska Folkpartiet

Blomqvist
Pontus Blomqvist
Svenska Folkpartiet
Bostrom Peterpng
Peter Boström
Svenska Folkpartiet
Stadsfullmäktiges I viceordförande
Brannbacka Brunell Brita
Brita Brännbacka-Brunell
Svenska Folkpartiet
Brannkarr Friberg
Nina Brännkärr-Friberg
Svenska Folkpartiet
Viktor Ekman
Svenska Folkpartiet
Englund Conny
Conny Englund
Svenska Folkpartiet
Annica Halldin
Annica Haldin
Svenska Folkpartiet
Stadsfullmäktiges ordförande
Hizzatul Alam Hemal
Svenska Folkpartiet
Henriksson Anna Maja
Anna-Maja Henriksson
Svenska Folkpartiet
Holmgard Kenneth
Kenneth Holmgård
Svenska Folkpartiet
Jungell
Ida-Marie Jungell
Svenska Folkpartiet
Kjellman
Marika Kjellman
Svenska Folkpartiet
Antti Koivukangas
Antti Koivukangas
Svenska Folkpartiet
Henrik Lillqvist
Svenska Folkpartiet
Heidi Matinlassi
Svenska Folkpartiet
Nyman Kaj
Kaj Nyman
Svenska Folkpartiet
Anders Sandlin
Anders Sandlin
Svenska Folkpartiet
Sjolund Owe
Owe Sjölund
Svenska Folkpartiet
Stadsstyrelsens ordförande
Tonberg
Christer Tonberg
Svenska Folkpartiet
Tekniska nämndens ordförande
Yli Pelkola
Kim Yli-Pelkola
Svenska Folkpartiet


Finlands Socialdemokratiska parti

LARS BJORKLUND.
Lars Björklund
Finlands Socialdemokratiska parti
Stadsstyrelsens I viceordförande
Ulla Hellen2
Ulla Hellén
Finlands Socialdemokratiska parti
SIMON HOLMSTEDT.
Simon Holmstedt
Finlands Socialdemokratiska parti
KENNETH HUUMMARSALO2
Kenneth Huumarsalo
Finlands Socialdemokratiska parti
KARI KOSKELA
Kari Koskela
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktiges II viceordförande
JAAKO KOSKELA
Jaakko Koskela
Finlands Socialdemokratiska parti
MERVI RANTALA
Mervi Rantala
Finlands Socialdemokratiska parti
VESA SUVANTO
Vesa Suvanto
Finlands Socialdemokratiska parti


 

Vänsterförbundet

Isokoski Sauli JPG
Sauli Isokoski
Vänsterförbundet
Stadsstyrelsens II viceordförande
Piippolainen Vuokko pg
Vuokko Piippolainen
Vänsterförbundet
Sundqvist Lisen jpg2
Lisen Sundqvist
Vänsterförbundet


 

Kristdemokraterna i Finland

Kurt Hellstrand 20mindre
Kurt Hellstrand
Kristdemokraterna i Finland
Stadsfullmäktiges III viceordförande
Patrik Hellstrom 18mindre
Patrik Hellström
Kristdemokraterna i Finland
Rami Lehtola
Rami Lehtola
Kristdemokraterna i Finland
Mikael Snellman 9mindre
Mikael Snellman
Kristdemokraterna i Finland


Pro Jakobstad


 

Sannfinländarna

Raine Ahopelto
Sannfinländarna
Sami Laurila
Sannfinländarna


 

De gröna i Jakobstad

Anders Kronholm
Anders Kronholm
De Gröna i Jakobstad
Anni Teerikangas
Anni Teerikangas
De Gröna i Jakobstad


 

Centern i Finland

Sami Koskinen
Sami Koskinen
Centern i Finland


Samlingspartiet

Ilmari Heinonen
Samlingspartiet


 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)