Stadsstyrelsen 2019 - 2021

Stadsstyrelsen är det högsta verkställande organet i Jakobstad. 

Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och ekonomi, för beredning och verkställighet av fullmäktiges beslut och för tillsyn över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar stadens intressen samt företräder staden och för dess talan, om inte något annat bestäms i förvaltningsstadgan.

Stadsstyrelsen har 11 medlemmar, som alla har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsemedlemmarna för en tid av två år.

Stadsstyrelsen sammanträder i Stadshuset, Strengbergsgatan 1, varannan måndag. Föredragningslistorna och protokollen finns på stadens hemsida.


 

Som föredragande fungerar stadsdirektören


Stadsstyrelsens presidium

Sjolund Owe
Owe Sjölund
Svenska Folkpartiet
Stadsstyrelsens ordförande
 
LARS BJORKLUND.
Lars Björklund
Finlands Socialdemokratiska parti
 

 

 


Stadsstyrelsen

Ulla Hellen2
Ulla Hellén
Finlands Socialdemokratiska parti
   
KARI KOSKELA
Kari Koskela
Finlands Socialdemokratiska Parti
 
   
Stadsfullmäktiges Presidium

Bostrom Peterpng
Peter Boström
Svenska Folkpartiet
Stadsfullmäktiges ordförande
JACOB STORBJORK.
Jacob Storbjörk
Finlands Socialdemokratiska parti
Stadsfullmäktiges I viceordförande
 
annica2
Annica Haldin
Svenska Folkpartiet
Stadsfullmäktiges II viceordförande
 
Ittonen Jarmo
Jarmo Ittonen
Vänsterförbundet
Stadsfullmäktiges III viceordförande


Stadsstyrelsens sektioner:

Personalsektionen
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektion

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)