Stadsstyrelsen 2021 - 2023

Stadsstyrelsen är det högsta verkställande organet i Jakobstad. 

Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och ekonomi, för beredning och verkställighet av fullmäktiges beslut och för tillsyn över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar stadens intressen samt företräder staden och för dess talan, om inte något annat bestäms i förvaltningsstadgan.

Stadsstyrelsen har 11 medlemmar, som alla har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsemedlemmarna för en tid av två år.

Stadsstyrelsen sammanträder i Stadshuset, Strengbergsgatan 1, varannan måndag. Föredragningslistorna och protokollen finns på stadens hemsida.


 

Som föredragande fungerar stadsdirektören


Stadsstyrelsens presidium

Sjolund Owe
Owe Sjölund
Svenska Folkpartiet
Stadsstyrelsens ordförande
 
LARS BJORKLUND.
Lars Björklund
Finlands Socialdemokratiska parti
Stadsstyrelsens I viceordförande
 
Isokoski Sauli JPG
Sauli Isokoski
Vänsterförbundet
Stadsstyrelsens II viceordförande

 

 


Stadsstyrelsen

 
Ulla Hellen2
Ulla Hellén
Finlands Socialdemokratiska parti
         
Stadsfullmäktiges Presidium

Annica Halldin
Annica Haldin
Svenska Folkpartiet
Stadsfullmäktiges ordförande
 
Bostrom Peterpng
Peter Boström
Svenska Folkpartiet
Stadsfullmäktiges I viceordförande
 
KARI KOSKELA
Kari Koskela
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktiges II viceordförande
 
Kurt Hellstrand 20mindre
Kurt Hellstrand
Kristdemokraterna i Finland
Stadsfullmäktiges III viceordförande


Stadsstyrelsens sektioner:

Personalsektionen
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektion

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)