Ekonomi- och skuldrådgivning

Address

Ekonomi- och skuldrådgivning
Rådhuset, Salutorget 1
68600 Jakobstad


Staden Jakobstads ekonomi- och skuldrådgivning betjänar invånarna i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Kronoby och Larsmo. De som upplever att de behöver hjälp och rådgivning för att balansera sin ekonomi eller för att de är överskuldsatta kan ta kontakt.

Telefonrådgivning och tidsbeställning

Ekonomi- och skuldrådgivare Aila Kronqvist är anträffbar per telefon vardagar kl. 10.00-11.30. Du kan få en del preliminära råd i telefon och reservera tid för personlig rådgivning.

Du kan också kontakta ekonomi- och skuldrådgivaren via e-post.

Aila Kronqvist
Ekonomi- och skuldrådgivare

 

 

Ekonomi- och skuldrådgivningen är stängd 9.7-10.8.2018

 

Medan du väntar på din tid till personlig rådgivning kan du själv agera på följande sätt för att påskynda processen:

 • Öppna alla oöppnade kuvert fastän det skulle kännas svårt. Även fordringsägarna kan göra misstag, bland fakturorna kan det finnas omotiverade som kan redas ut med ett enda telefonsamtal.
 • Spara alla betalningspåminnelser och indrivningsbrev. Gruppera dem enligt indrivningsbyrå eller enligt skuld.
 • Samla ihop verifikat på dina egna inkomster och även din makes/makas inkomster (lönespecifikation, pensionsbeslut, bostadsbidrag osv.)
 • Samla ihop verifikat på alla utgifter (hyra, fastighetsskatt, el, vatten, avfall, dagvård, mediciner osv.)
 • Gör en uträkning av hela hushållets utgifter och inkomster.
 • Gör en sammanfattning av hushållets skulder samt obetalda fakturor.
 • Om du har eller har haft skulder vid utmätningen, beställ från utmätningsmyndigheten en ”ärendeförteckning, gäldenärsvis”.
 • Sök efter/skaffa från skattebyrån det sista skattebeslutet, ditt eget och makens.
 • Skaffa verifikat på din egendom och på eventuell delaktighet i dödsbo.
 • Beställ kreditupplysningsregisterutdrag från Suomen Asiakastieto.
 • Samla kontoutdrag över de tre senaste månaderna.

Vad händer hos skuldrådgivaren och hur går ärendet vidare?

Under det första besöket hos skuldrådgivaren kartlägger man helhetssituationen, problemen och deras orsaker. Man gör upp en sammanfattning av skulderna och gör en uträkning av betalningsmånen. Dessutom diskuterar man vilka mål klienten har och försöker hitta medel för att lösa problemen eller korrigera situationen. I vissa fall kan det räcka med att man tillsammans reder ut klientens inkomster och utgifter, och tillsammans funderar var klienten kunde spara och hur han eller hon kunde skaffa mera inkomster. Vid behov kommer man överens om en ny besökstid och om vilka åtgärder man skall vidta under mellantiden.

Skuldrådgivaren hjälper dig att kartlägga situationen. Hon förklarar vilka olika lösningsmöjligheter det finns och hurdana följder de har och hjälper dig att fundera över vilka alternativ som passar i just din situation. Du är ändå själv ansvarig att sköta dina ärenden och du fattar själv beslut om vilket alternativ du väljer. Ekonomi- och skuldrådgivaren hjälper dig vid behov med att genomföra betalningsarrangemang eller en skuldsanering. Att få ekonomin i balans och att få skulderna ordnade tar för det mesta lång tid; ofta flera månader eller t.o.m. över ett år.


I fall det är nödvändigt att ordna upp skulderna finns det följande alternativ:

frivillig skuldsanering med borgenärer, saneringslån där Garantistiftelsen är borgensman eller som ett sista alternativ skuldsanering för privatperson, som ska sökas från tingsrätten. Vissa gånger kan situationen tyvärr vara sådan att skuldrådgivningen inte har något medel att ordna upp skulderna. Så är det t.ex. när klientens livssituation är instabil. Då är det enda alternativet att vänta med skuldsaneringen tills situationen har stabiliserats.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)