Ekonomiavdelningen

Staden Jakobstad
Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad

ekonomiavdelningen@jakobstad.fi


 Faktureringsadress för inköpsfakturor

FO-nummer 0209242-0

Staden Jakobstad

Nätfakturor

Staden Jakobstad tar emot nätfakturor i Finvoice-format.

Nätfakturaadress: FI2255670720000235
Operatör: OKOYFIHH (OP-Pohjola)

Den av beställaren angivna beställarkoden bör anges på fakturan i fältet OrderIdentifier eller AgreementIdentifier.

OBS! Enbart fakturor förmedlas till denna adress. Bilagematerial bör sändas till vår postadress nedan:

Pappersfakturor

Staden Jakobstad
(beställarkod)
PB 41
68601 Jakobstad


Ekonomiavdelningen


 

 


  

Widgetområde (Innehåll)

Bokslut

Budget och ekonomiplan

Widgetområde (Nere)