Kommunikation

Det viktigaste syftet med staden Jakobstads kommunikation är att informera om stadens service och verksamhet. Med hjälp av kommunikationen skapas en Jakobstadsidentitet, den positiva bilden av staden och dess service förstärks och staden marknadsförs.

Med en bra kommunikation strävar man också till att skapa möjligheter för en bättre växelverkan och delaktighet. God kommunikation är baserad på öppenhet. En öppen, tydlig och tillförlitlig kommunikation skapar förutsättningar för stadsborna att delta i och påverka beslutsfattandet och stadens verksamhet. Därför bygger staden Jakobstads kommunikation på pålitlighet, öppenhet, tillgänglighet och respekt.

Enligt kommunallagen leds och övervakas stadens kommunikation av stadsstyrelsen. I praktiken är kommunikationen fördelad på olika tjänster och varje enhet har utsett en person som ansvarar för enhetens kommunikation.

Kommunikation och marknadsföring som gäller hela staden sköts centralt i stadskansliet. Stadssekreteraren koordinerar och utvecklar stadens kommunikation som helhet samt stöder och ger råd åt kommunikatören och åt turism- och marknadsföringsplaneraren.

Kommunikatören ansvarar för upprätthållandet och uppdateringen av webbsidan. Den kommunikationsansvariga stöder och bistår enheterna i fråga om deras egen kommunikation. 

Jakobstads turismmarknadsföring sköts av turism- och marknadsföringsplaneraren.

Klicka på denna länk för att bekanta dig med stadens kommunikationsstrategi.

Kommunikationskanaler

I sin kommunikation använder staden flera olika kommunikationskanaler och -metoder. De viktigaste kommunikationskanalerna är:

  • stadens webbsida, www.jakobstad.fi / www.pietarsaari.fi
  • sociala medier
  • meddelanden samt informationstillfällen och tillfällen för invånarna
  • stadens infotidning samt broschyrer och andra publikationer
  • lokaltidningarna
  • på stadens webbsida kan man på förstasidan läsa de nyaste meddelandena, nyheterna och kungörelserna
  • på förstasidan finns också på en mötes- och evenemangskalender.

Tiina Pelkonen 2019 Foto Jacob Aberg
Tiina Pelkonen
Turism- och marknadsföringsplanerare

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)