Kommunikationskanaler

Staden Jakobstads viktigaste kommunikationskanal är stadens webbsida. Dessutom används flera olika kanaler i sociala medier. Upprätthållandet av de elektroniska kanalerna har fördelats på olika tjänster.

Staden Jakobstads webbsida www.jakobstad.fi förnyades och publicerades hösten 2015. Webbsidan är stadens viktigaste kommunikationskanal, och via den erbjuds aktuell och klar information åt stadens invånare, massmedierna och alla som är intresserade av staden. Utöver informationsförmedling fungerar webbsidan som en viktig kanal där man kan uträtta ärenden och ge respons.

Personer som upprätthåller webbsidan och ansvar

Produktionen av innehåll och uppdateringen av stadens webbsida är decentraliserad. Varje serviceområde har egna ansvarspersoner och innehållsproducenter. Varje serviceområde ansvarar för innehållet på de egna sidorna.
För upprätthållandet och utvecklingen av hela webbsidan ansvarar stadssekreteraren och den kommunikationsansvariga.

Tekniska uppgifter om webbsidan

Webbsidan är uppbyggd med publikationsprogrammet SilverStripe som har öppen källkod. Sidorna är responsiva, dvs. de anpassar sig till olika terminaler. Publikationsprogrammet stöder de vanligaste webbläsarna.

Sociala medier

Staden Jakobstad och dess olika tjänster finns också i sociala medier. Stadens huvudsakliga kanaler i sociala medier uppdateras i regel av den kommunikationsansvariga. En del tjänster har en egen kanal i sociala medier. Varje serviceområde ansvarar för uppdateringen av den egna kanalen. Nedan en lista på alla kanaler i sociala medier som används av staden och dess serviceenheter. Följ oss i sociala medier!

Jakobstads tjänster i sociala medier

Facebook 

Visit Pietarsaari - Jakobstad @visitjakobstad

Kulturbyrån i Jakobstad @KulturbyranKulttuuritoimisto

Stadsbiblioteket i Jakobstad @jakobstadsbibliotek

Ungdomsbyrån i Jakobstad @tupakkamakasiini

Jakobstads Ungdomsfullmäktige

Jakobstads museum @jakobstadsmuseumpietarsaarenkaupunginmuseo

Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto

Pietarsaaren lukio @pietarsaarenlukio

Projektsida för planläggningen / Kaupunkisuunnittelun projektisivut @Jakobstad.Pietarsaari.Planlaggning.Suunnittelu

Jakobstads gymnasium @jakobstadsgymnasium

Jakobstads Arbis @arbis.jakobstad.fi

Jakobstads simhall @Jakobstads Simhall / Pietarsaaren Uimahalli

Alma daghem @paivakotialmadaghem

Twitter

Staden Jakobstad @JakobstadPietarsaari

Kunnallistekniikka (Kommunalteknik) @pietarsaari

Visit Pietarsaari - Jakobstad @visitjakobstad

Jakobstads bibliotek @jakobstadsbib

Instagram 

Staden Jakobstad @jakobstadpietarsaari

Visit Pietarsaari - Jakobstad @visitjakobstad

Stadsbiblioteket i Jakobstad @jakobstadsbibliotek

Jakobstads arbis @jakobstadsarbis

Jakobstads Gymnasium @jakobstadsgymnasium

Tupis @nuortenjeppis

Jakobstads simhall @jeppissimhalluimahalli

Pietarsaaren lukio @pietarsaarenlukio

Alma daghem @paivakotialmadaghem

Youtube:

Jstad Psaari Planläggning Suunnittelu

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Visit Pietarsaari – Jakobstad 

Snapchat 

Tupisjeppis @tupsijeppis 

Pietarsaaren lukio @prslukio

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)