Kommunikationskanaler

Staden Jakobstads viktigaste kommunikationskanal är stadens webbsida. Dessutom används flera olika kanaler i sociala medier. Upprätthållandet av de elektroniska kanalerna har fördelats på olika tjänster.

Staden Jakobstads webbsida www.jakobstad.fi förnyades och publicerades hösten 2015. Webbsidan är stadens viktigaste kommunikationskanal, och via den erbjuds aktuell och klar information åt stadens invånare, massmedierna och alla som är intresserade av staden. Utöver informationsförmedling fungerar webbsidan som en viktig kanal där man kan uträtta ärenden och ge respons.

Personer som upprätthåller webbsidan och ansvar

Produktionen av innehåll och uppdateringen av stadens webbsida är decentraliserad. Varje serviceområde har egna ansvarspersoner och innehållsproducenter. Varje serviceområde ansvarar för innehållet på de egna sidorna. För upprätthållandet och utvecklingen av hela webbsidan ansvarar stadssekreteraren och kommunikatören.

Tekniska uppgifter om webbsidan

Webbsidan är uppbyggd med publikationsprogrammet SilverStripe som har öppen källkod. Sidorna är responsiva, det vill säga de anpassar sig till olika terminaler. Publikationsprogrammet stöder de vanligaste webbläsarna.

Sociala medier

Staden Jakobstad och dess olika tjänster finns också i sociala medier. Stadens huvudsakliga kanaler i sociala medier uppdateras i regel av kommunikatören. En del tjänster har en egen kanal i sociala medier. Varje serviceområde ansvarar för uppdateringen av den egna kanalen. Nedan en lista på alla kanaler i sociala medier som används av staden och dess serviceenheter.

Följ oss i sociala medier!

Jakobstads tjänster i sociala medier

Facebook: 

Alma daghem @paivakotialmadaghem

Jakobstads Arbis @arbis.jakobstad.fi

Jakobstads gymnasium @jakobstadsgymnasium

Jakobstads museum @jakobstadsmuseumpietarsaarenkaupunginmuseo

Jakobstads simhall @Jakobstads Simhall / Pietarsaaren Uimahalli

Jakobstads Ungdomsfullmäktige @Jakobstads-Ungdomsfullmäktige-Pietarsaaren-Nuorisovaltuusto

Kulturbyrån i Jakobstad @KulturbyranKulttuuritoimisto

Pietarsaaren lukio @pietarsaarenlukio

Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto @tyovaenopisto

Projektsida för planläggningen @Jakobstad.Pietarsaari.Planlaggning.Suunnittelu

Staden Jakobstad @stadenjakobstadpietarsaarenkaupunki

Stadsbiblioteket i Jakobstad @jakobstadsbibliotek

Ungdomsbyrån i Jakobstad @tupakkamakasiini

Visit Jakobstad @visitjakobstadpietarsaari

Instagram: 

Alma daghem @paivakotialmadaghem

Jakobstads Arbis @jakobstadsarbis

Jakobstads gymnasium @jakobstadsgymnasium

Jakobstads simhall @jeppissimhalluimahalli

Pietarsaaren lukio @pietarsaarenlukio

Pietarsaaren työväenopisto @pietarsaaren_tyovaenopisto

Staden Jakobstad @jakobstadpietarsaari

Stadsbiblioteket i Jakobstad @jakobstadsbibliotek

Tupis @tupis_jeppis

Visit Jakobstad @visitjakobstadpietarsaari

LinkedIn:

Staden Jakobstad @Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Snapchat:

Pietarsaaren lukio @prslukio

Tupisjeppis @tupisjeppis

Twitter:

Jakobstads bibliotek @jakobstadsbib

Kunnallistekniikka (Kommunalteknik) @pietarsaari

Staden Jakobstad @JakobstadPietarsaari

Visit Jakobstad @visitjakobstad

Youtube:

Projektsida för planläggningen @Jstad Psaari Planläggning Suunnittelu

Staden Jakobstad @Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Visit Jakobstad @Visit Pietarsaari - Jakobstad
 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)