Stadens symboler och slogan

Staden Jakobstad har tagit i bruk grafiska anvisningar. Anvisningarna definierar var och hur Jakobstads logo får användas i olika sammanhang.

Avsikten med ett enhetligt grafiskt utseende är att ge uttryck för stadens särdrag, stärka stadens image. Det ska också fungera som ett redskap för en konsekvent layout. I anvisningarna finns förutom andra grafiska element noggranna anvisningar om när och hur Jakobstads logo och dess olika former ska användas. Jakobstads logo togs i bruk 2007.

Jakobstads logo

Som kännetecken för Jakobstad används logon tro, hopp och kärlek samt texten Jakobstad - Pietarsaari. Logon finns i olika färger och typer. Logon används genomgående i staden Jakobstads kommunikation, såväl i information, annonser som i marknadsföring.

De färger som i första hand förknippas med staden är mörkblått och varmrött. Det är meningen att man ska använda antingen en tvåfärgad eller en svartvit logo. Logon får inte bearbetas eller ändras och man får inte på egen hand skapa andra färgvariationer.

Tillsammans med en tvåfärgad logo skrivs den övriga texten med blått. I brev kan brödtexten också skrivas med svart. Då logon är svart, används svart text.

Du kan ladda ner Jakobstadssymbolerna och bruksanvisningen från bifogade filer. Har du frågor om användningen av logon, kan du ta kontakt med de kommunikationsansvariga på stadskansliet.

Figur2

Fig.Black2

LogoA2

Logo.A.Black 2

Logo.B.Black2

LogoB2

Grafiska anvisningar

Jakobstads vapen

Jakobstads vapen ska användas endast i officiella sammanhang. Utomstående aktörer behöver tillstånd för att använda vapnet. Stadsdirektören bestämmer om användningen.

Jakobstads vapen har fått sitt motiv från stadens sigill från år 1653, vars motiv i sin tur är en del av Jacob De la Gardies vapen. De la Gardie hade en förläning i Pedersöre socken, där hans änka Ebba Brahe kort efter mannens död grundade en stad. Staden fick namnet Jakobstad efter den döda maken.

Vapnet har ritats på nytt efter det gamla stadsvapnet, nästan utan ändringar, av Gustaf von Numers, och det stadfästes och togs i bruk den 28 december 1957. Förklaringen till vapnet lyder: ”I fält av guld en av en vågskura bildad, blå stam, från vilken uppskjuter ett rött torn; från tornet uppstiger ett blått, krönt lejon med tudelad svans, beväring och krona röda; lejonet håller i sin högra ram ett till hugg lyftat blått svärd med rött fäste.”

Jakobstads slogan

Jakobstads slogan är ”En liten stad med STORT HJÄRTA”.

Till Jakobstads logo kan man också foga Jakobstads slogan enligt de grafiska anvisningarna.

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)