Personalavdelningen

Vår målsättning är att vara en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en kunnig och välmående och motiverad personal. Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare har samma förutsättningar att utvecklas och prestera, där diversitet och oliktänkande ses som något positivt och överensstämmer med den mångfald som återfinns hos stadsinvånarna. Vi vill skapa en arbetsmiljö där medarbetarna välkomnar nya med en positiv attityd.

Personalavdelningens huvudsakliga uppgift är att handha stadens HR funktioner som personaladministration, arbetarskydd och arbetsvälmående men även integrationsverksamhet och sysselsättningsverksamhet hör till personalavdelningens ansvarsområden. Personalavdelningen fungerar som stadsstyrelsens personalsektions kansli och handhar personalsektionens berednings- och verkställighetsuppgifter.

Staden Jakobstad har en personal på ca 860 anställda inom sektorerna bildning, tekniska, kultur/ idrott och övrigt. Omräknat till årsverken uppgår antalet till 720 st. En mera detaljerad statistik framgår från stadens personalrapport.

Staden Jakobstad som arbetsgivare vill föregå med gott exempel och inspirera alla i organisationen att arbeta mot samma mål. Det vill säga att upprätthålla välbefinnande, jämställdhet och effektivitet samt bibehålla en tillförsikt gentemot framtiden.

Arbetarskyddets verksamhet är viktigt i förhållandet till arbetsmiljön. Vi vill upprätthålla och utveckla en trygg och hälsosam arbetsmiljö samt trygga och hälsosamma arbetsmetoder. Arbetsvälmående kräver målmedvetna satsningar för att stöda och upprätthålla personalens arbetshälsa.

Personalavdelningen planerar och koordinerar arbetsvälmåendesatsningar som rekreationseftermiddagar, olika riktade gruppverksamheter samt motionsgrupper för stöd av arbetshälsa. Vi utvärderar regelbundet arbetsvälmåendet via arbetsvälmåendeenkäter. Staden Jakobstad har en aktiv personalförening som ordnar regelbundna fritidsaktiviteter för personalen.

Sysselsättningsenheten handhar koordineringen av verksamheten för långtidsarbetslösa. Målsättningen är att hitta lämpligt arbete, utbildning eller annan långvarig lösning till arbetslösheten. Verksamheten består av arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte, sektorövergripande samservice som främjar sysselsättning samt Snickeriverksamheten.

Integrationsenheten vill medverka till och skapa förutsättningar för att alla nyanlända invandrare erbjuds möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Integrationsenheten arbetar helhetsinriktat med invandrarfrågor, oberoende invandrarorsak. Verksamheten är gemensam för kommunerna Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Besöksadress:

Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad

 

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)