Personaltidning

Staden – Kaupunki är stadens personaltidning, som utkommer två gånger per år. Tidningen trycks i ca 3 600 ex. Förutom personalen sänds tidningen till pensionärer och förtroendevalda.

Vår arbetsgivare ansvarar för många olika sektorer. Tidningen Staden - Kaupunki har som målsättning att presentera stadens olika arbetsplatser och personer som arbetar i stadens tjänst. I tidningen informeras om sådant som läsarna behöver känna till, och den strävar också till att stärka vi-andan mellan de anställda.

Är adressen rätt? Vi har ingen automatisk uppföljning på stadens tidigare anställdas (pensionärer) adresser. Därför önskar vi att ni meddelar ifall vi skickar Staden-Kaupunki till fel adress. Korrigera felaktigheter genom att ringa 786 3285 (Rita Forsbacka).

 

 

Widgetområde (Innehåll)

Personaltidningar

Widgetområde (Nere)