Sysselsättningsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet kan vara ett alternativ för arbetslöshet. Syftet med verksamheten är att förbättra möjligheterna att hitta vägen tillbaka till arbetslivet, få en studieplats eller helt enkelt höja på livskvaliteten. Rehabiliterande arbetsverksamhet verkställs enligt en individuell aktiveringsplan som utformas tillsammans med arbetskraftsmyndigheter, kommunens representant och kunden.

Verksamheten skräddarsys enligt förmåga och färdighet. Verksamheten bör vara tillräckligt utmanande för att främja möjligheten att komma ut i arbetslivet och förbättra livshanteringen.

Rehabiliterande arbetsverksamhet kan ordnas inom stadens enheter, staten, stiftelser, församlingar och föreningar. Verksamheten kan inte ordnas inom företag.

Personer som deltar är inte i tjänsteförhållande, meningen är inte att ersätta en anställning.

Broschyr till kunden

Broschyr till arbetsgivare 

Arbetsdagbok 

 

Taina Karvonen
Handledare, rehabiliterande arbetsverksamhet
Maria Kivilompolo
Kanslist

Linn Lassila
Handledare, rehabiliterande arbetsverksamhet


Sektorsövergripande samservice i Jakobstadsnejden som främjar sysselsättningen, TYP

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättning (TYP) är en modell för samverkan där kommunen, Arbets- och näringsbyrån och FPA samarbetar. Jakobstadsnejdens samservice kallades förr INTRO. Städerna Jakobstad och Nykarleby samt kommunerna Kronoby, Larsmo och Pedersöre har genom samarbetsavtal kommit överens om att ordna samservice. Samservicen har ett gemensamt arbetsställe, Strengbergsgatan 1, dörr D, vån. 2 i Jakobstad.Enligt behov ordnas träff med kunder ute i kommunerna.

Målet för TYP är att kartlägga den arbetslöses servicebehov och planera ändamålsenliga tjänster samt att följa upp hur de framskrider. Målet är att främja sysselsättningen av arbetslösa genom att erbjuda offentlig arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster enligt servicebehovet. En person blir kund inom samservicen ifall det för att främja sysselsättningen krävs samordning av de tjänster som Arbets- och näringsbyrån, kommunen och FPA är skyldiga att ordna.

Kundförhållandet börjar med en kartläggning, som görs tillsammans med socialkoordinatorn samt en sakkunnig från Arbets- och näringsbyrån. Under kartläggningen utarbetas en sektorsövergripande sysselsättningsplan, där man kommer överens om service och tjänster som tillgodoser den arbetslöses behov. Planen följs upp och uppdateras vid behov. Kundförhållandet vid TYP avslutas när behovet av sektorsövergripande samservice inte längre finns. 

Annika Lill-Sundqvist
Socialkoordinator
 
Sandra Ström
Socialkoordinator

 


 

Station Lotsen

Anna Kotka-Bystedt
Integrations- och sysselsättningschef
 
Tiina Kultalahti-Byskata
Individhandledare
Rehab. arb.verksamhet, långtidsarbetslösa, utvärdering av arbetsförmåga
Virpi Takamaa
Individhandledare
Arbetsprövning, Erkännande av kunnande, terapiarbete, utvärdering av arbetsförmåga
 
Tom Byskata
Arbetshandledare
Transport, fastighet, varumottagning, samarbete med olika firmor
 
Kari Nissi
Arbetshandledare
Myymälä, elektroniikan purku- ja testaus
 
Jan-Erik Sågfors
Arbetshandledare
Underleverantörsarbeten
 
Connie Österholm
Arbetshandledare
Stöd i vardagen
 
Anttipekka Siro
Arbetshandledare
Stöd i vardagen
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)