Station Lotsen

Sysselsättningsenheten Station Lotsen erbjuder arbetsträningsplatser till personer i åldern 18 - 63. På arbetsverkstaden erbjuds under handledning, möjlighet att bekanta sig med arbetsliknande uppgifter genom arbetsträning (rehabiliterande verksamhet), lönestöd eller läroavtal.

Arbetsträningen kan ske på arbetsverkstäderna eller som tjänster/service till kunder, till exempel fastighetstjänster eller besök hos äldre inom ”Stöd i vardagen”. Verksamheterna erbjuder även tjänster internt inom staden.
Vid arbetsverkstäderna tränar man på arbetsuppgifter inom olika områden samt lär sig färdigheter och förväntningar som ställs i arbetslivet. Arbetsträningsverkstäderna erbjuder arbetsträning inom följande områden:
• Städ och omsorg
• Fastighetsskötsel och -underhåll
• Demolering och reparationer
• Montering och logistik
• Kök, servering
• Cirkulär ekonomi/återvinning
• Försäljning, kundservice

Till arbetsverkstäderna kommer man vanligen för rehabiliterande verksamhet, via stadens samserviceverksamhet (TYP) och rehabiliterande handledare. Arbetsträningsperioden inleds i allmänhet med en kartläggningsperiod där intresse och resurserkartläggs. Man handleds av arbets- eller individhandledare. Målsättningen är att arbetsträningen skall vara en språngbräda mot sysselsättning och lönearbete.

Station Lotsen erbjuder även köptjänster till grannkommunerna via samarbetsavtal.
Tjänsterna som erbjuds privata kunder föregås av ett skriftligt avtal. Utförandet av tjänsten sker underhandledning. Kunden delges information om att tjänsten inte är en professionell tjänst, och att den erbjuds inom ramen för sysselsättande arbetsträningsverksamhet.

Prislista för tjänster

Tiina Kultalahti-Byskata
Individhandledare
Rehab. arb.verksamhet, långtidsarbetslösa, utvärdering av arbetsförmåga

Virpi Takamaa
Individhandledare
Arbetsprövning, Erkännande av kunnande, terapiarbete, utvärdering av arbetsförmåga
Tom Byskata
Arbetshandledare
Transport, fastighet, varumottagning, samarbete med olika firmor
Kari Nissi
Arbetshandledare
Myymälä, elektroniikan purku- ja testaus
Jan-Erik Sågfors
Arbetshandledare
Underleverantörsarbeten

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)