Personalbyrån

Staden Jakobstad har i anställning ca 2882 personer som har minst 10 % av full arbetstid.Omräknat till personarbetsår (årsverken) uppgår volymen totalt till 2365 st. Under år 2014 utbetalades 88,8 milj euro i löner och arvoden. En mera detaljerad statistik och redogörelseangående personalpolitiken framgår från stadens personalrapport.

Sjukkassan Ebba fungerar som medlemmarnas egen sjukförsäkringsinstans. Sjukkassan har flyttat till Rådhuset 8.8.2016 och den nya addressen är Salutorget 1, tel. 06 7863 331.
Alla stadens antällda hör automatiskt till stadens personalförening som med ekonomiskt understöd frånarbetsgivaren arrangerar fritidsaktiviteter för personalen.
Personalbyrån handhar stadens personaladministration, arbetarskydd, sysselsättningsansvar och löneuträkning.Personalbyrån fungerar som stadsstyrelsens personalsektions kansli, och handhar därmed personalsektionens berednings- och verkställighetsuppgifter. Personalbyrån är uppdelad i två avdelningar, administrativa avdelningen och löneavdelningen.

Adress

Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad

Eva Maria Emet
Eva-Maria Emet
Personaldirektör
Ulla-Britt Manninen
Ledande lönesekreterare
Sara Åström
ArbetsvälmåendekoordinatorRita Forsbacka
Administrativ sekreterare
Fredrik Ollus
Arbetarskyddschef
 

 

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)