Personaltidning

Staden – Kaupunki  är stadens personaltidning,  som utkommer två gånger per år. Tidningen trycks i ca 3 600 ex. Förutom personalen sänds tidningen till pensionärer och förtroendevalda.

Vår arbetsgivare ansvarar för många olika sektorer. Tidningen Staden - Kaupunki har som målsättning att presentera stadens olika arbetsplatser och personer som arbetar i stadens tjänst. I tidningen informeras om sådant som läsarna behöver känna till, och den strävar också till att stärka vi-andan mellan de anställda.


Är adressen rätt?
Vi har ingen automatisk uppföljning på stadens
tidigare anställdas (pensionärer) adresser. Därför
önskar vi att ni meddelar ifall vi skickar Staden-Kaupunki till fel adress.
Korrigera felaktigheten genom att ringa 786 3285 (Rita Forsbacka).
 

9.perstidning1 07

 

Widgetområde (Innehåll)

Personaltidningar

Widgetområde (Nere)