Stadskansliet

Stadskansliet fungerar som koncernförvaltningens administrativa och juridiska avdelning. Stadskansliet ansvarar för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens allmänna sekreterar-, berednings- och verkställighetsuppgifter, sköter utbildningsverkets och tekniska verkets ärendehantering samt ansvarar för dokumentförvaltningen.

Stadskansliet ansvarar för invånarnas deltaganderätt, den centraliserade kundservicen, den allmänna förvaltningen och IT-administrationen, den centraliserade kommunikationen och juridiska ärenden.

Stadskansliet ansvarar även för utvecklingen av stadens marknadsföring och turism.

Stadskansliet leds av stadssekreteraren. 


Adress

Stadshuset i Jakobstad
Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad
tel. 06 786 3111
tel. registraturen 044 785 1413
registraturen@jakobstad.fi

Öppethållningstider

må–to 8.00–16.00
fr 8.00–15.00


Milla Kallioinen
Milla Kallioinen
Stadssekreterare (Ansvarsområdeschef)
Tiina Pelkonen
Tiina Pelkonen
Turism- och marknadsföringsplanerare
Heli Viitala
Heli Viitala
Byråsekreterare (stadsdirektörens sekreterare)
Jeanette Ostman
Jeanette Östman
Kommunikatör
Christina Lind-Kangas
Koordinator
Mona Almberg
Dokument- och dataskyddsansvarig

Margaretha Storbacka
Kanslist
Anna-Pia Sundman
Kanslist

Tuija Bro
Kanslist
Informationsdisken i stadshuset (Front Office)
Johanna Pitkäkangas
Kanslist
Petra Rosenqvist
Kundserviceansvarig (Front Office)

 

 

  Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)