Stadskansliet

Stadskansliet fungerar som koncernförvaltningens administrativa och juridiska avdelning. Stadskansliet ansvarar för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens allmänna sekreterar-, berednings- och verkställighetsuppgifter, sköter utbildningsverkets och tekniska verkets ärendehantering samt ansvarar för dokumentförvaltningen.

Stadskansliet ansvarar för invånarnas deltaganderätt, den centraliserade kundservicen, den allmänna förvaltningen och IT-administrationen, den centraliserade kommunikationen och juridiska ärenden.

Stadskansliet ansvarar även för utvecklingen av stadens marknadsföring och turism.

Stadskansliet leds av förvaltningsdirektören. 


Adress

Stadshuset i Jakobstad
Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad
tel. 06 786 3111
tel. registraturen 044 785 1413
registraturen@jakobstad.fi


Tiina Pelkonen 2019 Foto Jacob Aberg
Tiina Pelkonen
Turism- och marknadsföringsplanerare
Heli Viitala
Heli Viitala
Byråsekreterare (stadsdirektörens sekreterare)
Katrin Nylund
Kundservice Front Office, växeln

 

 

  Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)