IT-tjänster

Staden Jakobstad

IT-enhet
Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad
It-chef tel. 044 785 1499

Malmska sjukhuset

IT-avdelning/ICT-huset
Bottenviksvägen 1, 68600 Jakobstad
ICT-koordinator tel. 050 430 9077
It Support tel. (06) 7862255


Staden Jakobstads IT-enhet

Till IT-enhetens ansvar hör stadens personalens datorer, alla servrar samt stadens datanät.

IT-avdelning vid Malmska sjukhuset

It-avdelningen vid Malmska sjukhuset handhar hårdvaran och koordinerar IT-tekniska frågor, t.ex. anskaffning av nya datorer, serverunderhåll och nätverk vid Malmska.

Programstöd, användarrättigheter och anvisningar sköts av Data-byrån (Windows, Effica, E-post, Portalen ect.) tel. (06) 786 1762

Social- och hälsovårdsverket i Nykarleby

Både tekniskt stöd och programstöd via Nykaleby datastöd

IMG 2297


 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)