Ge feedback

Ge feedback på stadens verksamhet eller t.ex. på service du erhållit.

Om du vill ge feedback på social- och hälsovårdstjänster (hälso- och sjukvård, socialomsorg, äldreomsorg, miljöhälsovård, respons gällande handledning av studerande eller introduktionsuppföljning) kan den sändas här. 

För annan feedback vänligen fyll i och skicka blanketten nedan. Meddela din e-mail adress, ifall du vill ha ett svar på feedbacken.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)