Hallinto ja päätöksenteko

Hallinto ja päätöksenteko

Kunnan hallinnon järjestämisestä ja päätöksentekomenettelystä säädetään pääosin kuntalaissa ja hallintolaissa.

Kunnan toimielimet

Perustuslain 121 §:n mukaan kunnan hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnan ylin toimielin, valtuusto, saa valtuutensa kuntalaisilta kuntavaaleissa. Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan kunnan viranomaisten kesken. Jokaisessa kunnassa on kuntalain mukaan oltava hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Kunnan hallintosäännössä määrätään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallasta.

Kuntalain 17 §:ssä määritellään, että kuntalain mukaisia toimielimiä ovat

  • valtuusto
  • kunnanhallitus ja sen jaostot
  • lautakunnat ja niiden jaostot
  • johtokunnat ja niiden jaostot
  • sekä toimikunnat.

Toimielimellä tarkoitetaan siis kuntalaissa monijäsenistä kunnan viranomaista.

Virallisten toimielinten lisäksi kunnassa voi olla vapaamuotoisia apu- ja valmisteluelimiä ilman muodollista toimielimen asemaa. Tällaisia ovat esimerkiksi johtoryhmä ja erilaiset työryhmät. Työryhmälle ei esimerkiksi voida siirtää toimivaltaa tehdä kuntalaisia koskevia päätöksiä. Myöskään valtuustoryhmät eivät ole kunnan toimielimiä.

Toimielinten kokoonpano

Kuntalaissa ei valtuustoa lukuun ottamatta ole säännöksiä toimielinten jäsenmääristä. Valtuusto voi vapaasti päättää toimielimen koosta. Yleensä jäseniä valitaan pariton määrä, jotta äänet eivät yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan. Valtuusto voi hallintosäännössä määrätä, että kunnanhallitukseen ja nimettyyn lautakuntaan voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja.

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)