Henkilöstöosasto

Tavoitteenamme on olla houkutteleva uuden ajan työnantaja, jolla on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Haluamme luoda työympäristön, jossa kaikilla työntekijöillä on samat kehittymis- ja onnistumisedellytykset ja jossa monimuotoisuuteen ja toisinajatteluun suhtaudutaan myönteisesti ja ne vastaavat kaupungin asukkaiden moninaisuutta. Haluamme luoda työympäristön, jossa työntekijät toivottavat uudet työtoverit tervetulleiksi myönteisellä asenteella.

Henkilöstötoimiston pääasiallisena tehtävänä on huolehtia HR-toiminnoista, kuten henkilöstöhallinnosta, työsuojelusta ja työhyvinvoinnista. Myös kotouttamistoiminta ja työllistämistoiminta kuuluvat henkilöstötoimiston vastuualueisiin. Henkilöstötoimisto toimii kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston kansliana ja huolehtii henkilöstöjaoston valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä.

Pietarsaaren kaupungin palveluksessa on n. 2400 henkilöä, joista 1562 työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa ja 838 sivistyksen, teknisen ja kulttuurin/liikunnan toimialoilla sekä muulla toimialalla. Henkilötyövuosiksi muunnettuna määrä on 1952. Yksityiskohtaisempi tilasto kaupungin henkilöstöraportissa.

Pietarsaaren kaupunki haluaa näyttää työantajana hyvää esimerkkiä ja innostaa kaikkia organisaatiossamme työskentelemään kohti samaa tavoitetta. Tavoitteeseen kuuluvat hyvinvoinnin, tasa-arvon ja tehokkuuden ylläpitäminen sekä luottamus tulevaisuuteen.

Työsuojelun toiminta on tärkeää työympäristön kannalta. Haluamme ylläpitää ja kehittää turvallista ja tervettä työympäristöä sekä turvallisia ja terveitä työmenetelmiä. Työhyvinvointi vaatii määrätietoisia panostuksia henkilöstön työterveyden tukemiseen ja ylläpitämiseen.

Henkilöstötoimisto suunnittelee ja koordinoi työterveyden tukemiseksi työhyvinvointipanostuksia, kuten virkistysiltapäiviä, erilaisia kohdistettuja ryhmätoimintoja sekä kuntoiluryhmiä. Arvioimme työhyvinvointia säännöllisesti työhyvinvointikyselyillä. Pietarsaaren kaupungilla on aktiivinen henkilöstöyhdistys, joka järjestää säännöllisesti vapaa-ajan toimintaa henkilöstölle.

Työllistämisyksikkö huolehtii pitkäaikaistyöttömien toiminnan koordinoimisesta. Tavoitteena on löytää sopiva työ, koulutus tai muu pitkäaikainen ratkaisu työttömyydelle. Toimintaan kuuluvat kuntouttava työtoiminta, työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu ja Puusepänverstastoiminta.

Kotouttamisyksikön tavoitteena on edistää parhaalla mahdollisella tavalla vastasaapuneiden maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan. Kotouttamisyksikkö työskentelee kokonaisvaltaisesti maahanmuuttajiin liittyvien asioiden parissa maahanmuuton syihin katsomatta. Toiminta on yhteistä Pietarsaaren, Pedersören, Uudenkaarlepyyn, Luodon ja Kruunupyyn kunnille.

Käyntiosoite:

Strengberginkatu 1
68600 Pietarsaari

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)