Työllistämistoiminta

Työkyvyn tuki, käynnissä oleva kehittämishanke

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta voi olla vaihtoehto työttömyydelle. Tavoitteena on edistää mahdollisuuksia löytää polku kohti työelämää, opiskelupaikkaa tai yksinkertaisesti parantaa elämänlaatua. Kuntouttava työtoiminta perustuu henkilökohtaiseen aktivointisuunnitelmaan, joka laaditaan työvoimahallinnon, kunnan edustajan ja asiakkaan kanssa.

Työtoiminta räätälöidään toimintakykyä ja osaamista vastaavaksi. työtoiminnan tulee olla riittävän vaativaa, jotta se edistää henkilön työmarkkinoille sijoittumista ja vahvistaa henkilön elämänhallintakeinoja.

Kuntouttavaa työtoimintaa voi järjestää kaupungin yksiköissä, valtiolla, säätiöissä, seurakunnissa tai yhdistyksissä. Työtoimintaa ei voida järjestää yrityksissä.

Työtoiminnassa ei olla työsuhteessa, eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä.

Esite asiakkaalle

Esite työnantajalle

Työpäiväkirja

 

 

 

Taina Karvonen
Ohjaaja, kuntouttava työtoiminta
Linn Lassila
Ohjaaja, kuntouttava työtoiminta
Maria Kivilompolo
Kanslisti


 

Pietarsaaren seudun työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, TYP

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on kunnan, TE-toimiston ja KELAn yhteistoimintamalli. Pietarsaaren seudun yhteispalvelu on aiemmalta nimeltään INTRO. Pietarsaaren, Kruunupyyn, Luodon,Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnat ovat solmineet yhteistyösopimuksen yhteispalvelun järjestämisestä. Yhteispalvelulla on yksi yhteinen toimipiste, joka sijaitsee Pietarsaaressa, osoitteessa Strengberginkatu 1, ovi D, 2. krs. Muissa kunnissa tapaamiset asiakkaan kanssa järjestetään tarpeen mukaan.

TYPin tarkoituksena on arvioida työttömän henkilön palvelutarve ja suunnitella hänelle tarkoituksenmukaiset palvelut sekä seurata niiden etenemistä. Tavoitteena on edistää työttömän henkilön työllistymistä tarjoamalla hänen palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Henkilö siirtyy yhteispalvelun asiakkaaksi, jos hänelle tarjottavat TE-toimiston, kunnan ja KELAn palvelut edellyttävät yhteensovittamista.

Asiakkuus alkaa alkukartoituksella, joka tehdään yhdessä sosiaalikoordinaattorin ja TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Kartoituksen päätteeksi henkilölle tehdään monialainen työllistymissuunnitelma. Siinä sovitaan henkilön palvelutarpeen mukaisista palveluista. Suunnitelmaa seurataan ja sitä päivitetään tilanteen mukaan. Asiakkuus TYPissä päättyy, kun tarvetta monialaiseen yhteispalveluun ei enää ole olemassa.

 

 

Annika Lill-Sundqvist
Sosiaalikoordinaattori
Sandra Ström
Sosiaalikoordinaattori

 


 

Työllistämisyksikkö Asema Luotsi

Asema Luotsi tarjoaa työhönvalmennuspaikkoja 18- 63-vuotiaille. Työpajassa tarjotaan ohjattua tutustumista työnomaisiin tehtäviin työhönvalmennuksen (kuntouttavaa toimintaa), palkkatuen tai oppisopimuksen kautta.
Työhönvalmennusta voidaan toteuttaa työpajoissa tai asiakkaille suunnattuina palveluina, esim. kiinteistöpalveluina, kuten siivous, ruohonleikkuu, lumenluonti tai käynnit ikääntyneiden luona Tukea arjessa -toiminnan puitteissa. Toiminta tarjoaa palveluja myös kaupungin sisäisesti.
Työhönvalmennuspajat tarjoavat työhönvalmennusta seuraavilla aloilla:
• Siivous ja huolenpito
• Kiinteistönhoito ja -huolto
• Purkaminen ja korjaukset
• Asennukset ja logistiikka
• Keittiö, tarjoilu
• Kiertotalous/kierrätys
• Myynti, asiakaspalvelu

Työpajoihin tullaan tavallisesti kuntouttavaa toimintaa varten kaupungin yhteispalvelutoiminnan (TYP) ja kuntoutusohjaajan kautta. Työhönvalmennusjakso alkaa yleensä kartoitusjaksolla, jonka tehtävänä on arvioida kiinnostuksen kohteita ja voimavaroja. Ohjaajana toimii työhön tai yksilöohjaaja. Tavoitteena on, että työhönvalmennus toimii ponnahduslautana kohti työllistymistä ja palkkatyötä.

Asema Luotsi tarjoaa myös ostopalveluja naapurikunnille yhteistyösopimusten kautta. Yksityisasiakkaille tarjottavia palveluja edeltää kirjallinen sopimus. Palvelu suoritetaan ohjattuna. Asiakkaalle ilmoitetaan, että palvelu ei ole ammattimaista palvelua, vaan sitä tarjotaan työllistävän työhönvalmennustoiminnan puitteissa.

Palvelujen hinnasto

Anna Kotka-Bystedt
Kotouttamis- ja työllistämispäällikkö
 
Tiina Kultalahti-Byskata
Yksilövalmentaja
Kuntouttava työtoiminta, pitkäaikaistyöttömät, työkyvyn arvioinnit
 
Virpi Takamaa
Yksilövalmentaja
Työkokeilu, opinnollistaminen , terapiatyötekijät, työkyvyn arvioinnit
 
Tom Byskata
Työvalmentaja
Kuljetus, kiinteistö, tavaran vastaanotto, yritysyhteistyö
 
Kari Nissi
Työvalmentaja
Myymälä, elektroniikan purku- ja testaus
 
Jan-Erik Sågfors
Työvalmentaja
Alihankinta
 
Connie Österholm
Työvalmentaja
Tukea arjessa
 
Anttipekka Siro
Avustaja
Tukea arjessa

Kierrätysmyymälä Luotsi

Tervetuloa ostoksille Luotsiin arkisin klo 9-16, Jaakonkatu 37.
Luotsiin voi tuoda käyttökelpoisia, ehjiä ja puhtaita kodin tavaroita ja tekstiilejä myymälän aukioloaikana ma-pe klo 9-16. Muina aikoina Luotsin kierrätysmyymälällä on vastaanottopaikka Ekoroskin alueella. Tarvittaessa noudamme ja kuljetamme tavaroita sopimuksen mukaan maanantaina – perjantai klo 9-15.
Lisätietoja p. 044-7851 659.
 
Pitkäaikaistyöttömien palvelupolkujen kehittäminen työkykyohjelman kautta

Pietarsaaressa on helmikuussa 2021 käynnistynyt Suomen hallituksen työkykyohjelman puitteissa kehittämishanke. Kokonaisuuden painopisteenä on kehittää sosiaali- ja terveyskeskuksien palveluita niin, että niissä tunnistetaan työttömien asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeet ja niissä on asiakkaiden tarpeisiin vastaava työkyvyn tuen palvelukokonaisuus. Pietarsaaren seudulla tavoitteet ulottuvat myös kunnallisen työllisyyttä edistävän toiminnan kehittämiseen.

Hankkeen toiminta näkyy kuntalaisille mm. seuraavasti:

seudulla on käynnistetty työkyvyn tuen tiimi. Tiimi on monialainen ja moniammatillinen ammattilaisten verkosto, missä yhteistyössä muiden kanssa selvitetään ilman työtä olevalle yksilölle juuri häntä tukeva suunnitelma työkykyä edistämään. Työkyvyn tuen tiimi on tarkoitettu asiakkaille, joilla on tarvetta monialaiselle tuelle samanaikaisesti. Työkyvyn tuen tiimiin voi ottaa yhteyttä itse, omainen, ammattilainen, kunhan yhteydenottoa edeltää asiakkaan suostumus. Jokaiselle asiakkaalle nimetään asiakasvastaava, joka kulkee asiakkaan rinnalla verkostossa ja koordinoi asiakkaan tarvitsemia palveluita tilanteen edistämiseksi. Asiakasvastaava päättää asiakkuuden, kun asiakas ei enää tarvitse verkostoa.

Lisätietoja: hanketyöntekijä Pia Rosengård, etunimi.sukunimi@jakobstad.fi, puh. 044-7851535

Seudulla pilotoidaan laatukriteereiden mukaista työhönvalmennusta. IPS-mallin mukaisesti asiakkuuden alettua kartoitusta seuraa nopea työnetsintä avoimilta työmarkkinoilta. Tavoitteena on palkkatyö. Työhönvalmentaja tukee niin työntekijää kuin työnantajaa tarvittavan ajan. Kohderyhmänä on haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevat ilman työtä olevat työikäiset.

Lisätietoja: työhönvalmentaja Eija Barrner, etunimi.sukunimi@jakobstad.fi, puh. 044-7851503

Sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua vahvistetaan käynnistämällä seudulla sosiaalinen kuntoutus. Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuollon lakisääteinen tukimuoto, jonka tarpeen määrittelee ja päätöksen tekee sosiaalityöntekijä. Sosiaalinen kuntoutus toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaan. Se alkaa yksilötapaamisista. Tavoitteena on siirtyä ryhmätapaamisiin, ja ajan kanssa muihin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin.

Lisätietoja: sosiaaliohjaaja Tina Lindroos, etunimi.sukunimi@ovph.fi, puh. 040-5305182

Hanke järjestää ammattilaisille koulutuksia tavoitteena lisätä ammattilaisten osaamista liittyen työkyvyn tukemiseen.

Lisätietoja hankkeen toiminnasta: hankevastaava Sonja Jungar-Irjala, etunimi.sukunimi@jakobstad.fi, puh. 044-7851534.

Lisää työkykyohjelmasta STM:n sivuilta.

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)