Työllistämistoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta voi olla vaihtoehto työttömyydelle. Tavoitteena on edistää mahdollisuuksia löytää polku kohti työelämää, opiskelupaikkaa tai yksinkertaisesti parantaa elämänlaatua. Kuntouttava työtoiminta perustuu henkilökohtaiseen aktivointisuunnitelmaan, joka laaditaan työvoimahallinnon, kunnan edustajan ja asiakkaan kanssa.

Työtoiminta räätälöidään toimintakykyä ja osaamista vastaavaksi. työtoiminnan tulee olla riittävän vaativaa, jotta se edistää henkilön työmarkkinoille sijoittumista ja vahvistaa henkilön elämänhallintakeinoja.

Kuntouttavaa työtoimintaa voi järjestää kaupungin yksiköissä, valtiolla, säätiöissä, seurakunnissa tai yhdistyksissä. Työtoimintaa ei voida järjestää yrityksissä.

Työtoiminnassa ei olla työsuhteessa, eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä.

Esite asiakkaalle

Esite työnantajalle

Työpäiväkirja

 

 

 

Taina Karvonen
Ohjaaja, kuntouttava työtoiminta
Linn Lassila
Ohjaaja, kuntouttava työtoiminta
Maria Kivilompolo
Kanslisti


 

Pietarsaaren seudun työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, TYP

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on kunnan, TE-toimiston ja KELAn yhteistoimintamalli. Pietarsaaren seudun yhteispalvelu on aiemmalta nimeltään INTRO. Pietarsaaren, Kruunupyyn, Luodon,Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnat ovat solmineet yhteistyösopimuksen yhteispalvelun järjestämisestä. Yhteispalvelulla on yksi yhteinen toimipiste, joka sijaitsee Pietarsaaressa, osoitteessa Strengberginkatu 1, ovi D, 2. krs. Muissa kunnissa tapaamiset asiakkaan kanssa järjestetään tarpeen mukaan.

TYPin tarkoituksena on arvioida työttömän henkilön palvelutarve ja suunnitella hänelle tarkoituksenmukaiset palvelut sekä seurata niiden etenemistä. Tavoitteena on edistää työttömän henkilön työllistymistä tarjoamalla hänen palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Henkilö siirtyy yhteispalvelun asiakkaaksi, jos hänelle tarjottavat TE-toimiston, kunnan ja KELAn palvelut edellyttävät yhteensovittamista.

Asiakkuus alkaa alkukartoituksella, joka tehdään yhdessä sosiaalikoordinaattorin ja TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Kartoituksen päätteeksi henkilölle tehdään monialainen työllistymissuunnitelma. Siinä sovitaan henkilön palvelutarpeen mukaisista palveluista. Suunnitelmaa seurataan ja sitä päivitetään tilanteen mukaan. Asiakkuus TYPissä päättyy, kun tarvetta monialaiseen yhteispalveluun ei enää ole olemassa.

 

 

Annika Lill-Sundqvist
Sosiaalikoordinaattori
Sandra Ström
Sosiaalikoordinaattori

 

 

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)