Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa eli

  • seurata kaupungin lautakuntien, hallitusten, johtokuntien, toimikuntien, virastojen ja laitosten sekä viranhaltijoiden toimintaa ja ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi
  • johtaa kaupungin organisaatiossa tehtävää suunnittelua sekä hallinnon kehittämistä
  • valvoa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelua ja toimeenpanoa sekä esitellä asiat kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa
  • johtaa ja valvoa kaupungin raha- ja laskentatointa
  • edustaa tai määrätä joku muu edustamaan kaupunkia kokouksissa ja neuvotteluissa, jollei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä
  • huolehtia siitä, että kaupungin edustaja on läsnä kaupungin edustustilaisuuksissa
  • valita kaupungin edustajat toimituksiin ja tilaisuuksiin, jossa kaupungin etua on valvottava, ja antaa edustajille toimintaohjeet
  • antaa tarvittaessa määräyksiä virastojen ja laitosten yhteistyöstä keskushallinnon kanssa

DSC 0961

Kristina Stenman
Kaupunginjohtaja

Anne Ekstrand
Anne Ekstrand
Kaupungin lakimies

Heli Viitala
Heli Viitala
Toimistosihteeri (kaupunginjohtajan sihteeri)

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)