Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa eli

  • seurata kaupungin lautakuntien, hallitusten, johtokuntien, toimikuntien, virastojen ja laitosten sekä viranhaltijoiden toimintaa ja ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi
  • johtaa kaupungin organisaatiossa tehtävää suunnittelua sekä hallinnon kehittämistä
  • valvoa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelua ja toimeenpanoa sekä esitellä asiat kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa
  • johtaa ja valvoa kaupungin raha- ja laskentatointa
  • edustaa tai määrätä joku muu edustamaan kaupunkia kokouksissa ja neuvotteluissa, jollei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä
  • huolehtia siitä, että kaupungin edustaja on läsnä kaupungin edustustilaisuuksissa
  • valita kaupungin edustajat toimituksiin ja tilaisuuksiin, jossa kaupungin etua on valvottava, ja antaa edustajille toimintaohjeet
  • antaa tarvittaessa määräyksiä virastojen ja laitosten yhteistyöstä keskushallinnon kanssa

 

Heli Viitala
Heli Viitala
Toimistosihteeri (kaupunginjohtajan sihteeri)

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)