Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia toimii konsernihallinnon hallinnollisena ja lainopillisena osastona. Kaupunginkansliasta johdetaan koko kaupungin hallintoa. Kaupunginkanslia vastaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisistä sihteeri-, valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä, hoitaa koulutusviraston ja teknisen palvelukeskuksen asiainhallinnan ja asiakirjahallinnon. 

Kaupunginkanslia huolehtii kaupunkilaisten osallistumisoikeudesta, keskitetystä asiakaspalvelusta, kaupungin yleisestä hallinnosta ja tietohallinnosta, keskitetystä viestinnästä, lakiasioista sekä talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä.

Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin markkinoinnin ja matkailun kehittämisestä.

Kaupunginkanslian vastuualuejohtajana toimii kaupunginsihteeri.


Osoite

Pietarsaaren Kaupungintalo
Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari
puh. 06 786 3111
Kirjaamo puh. 06 786 3413
kirjaamo@pietarsaari.fi

Aukioloajat

ma–to klo 8–16 
pe  klo 8–15


Milla Kallioinen2
Milla Kallioinen
Kaupunginsihteeri (Vastuualuejohtaja)
Anne Ekstrand
Anne Ekstrand
Kaupungin lakimies
Christina Lind-Kangas
Koordinaattori
Mona Almberg
Asiakirja- ja tietosuojavastaava

Heli Viitala
Toimistosihteeri (kaupunginjohtajan sihteeri)
Margaretha Storbacka
Kanslisti
Anna-Pia Sundman
Kanslisti
Tuija Bro
Kanslisti
Kaupungintalon neuvonta (Front Office)
 
Johanna Pitkäkangas
Kanslisti
 
Tiina Pelkonen
Matkailu- ja markkinointisuunnittelija
Petra Rosenqvist
Asiakaspalveluvastaava (Front Office)

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)