Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia toimii konsernihallinnon hallinnollisena ja lainopillisena osastona. Kaupunginkansliasta johdetaan koko kaupungin hallintoa. Kaupunginkanslia vastaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisistä sihteeri-, valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä, hoitaa koulutusviraston ja teknisen palvelukeskuksen asiainhallinnan ja asiakirjahallinnon. 

Kaupunginkanslia huolehtii kaupunkilaisten osallistumisoikeudesta, keskitetystä asiakaspalvelusta, kaupungin yleisestä hallinnosta ja tietohallinnosta, keskitetystä viestinnästä sekä lakiasioista.

Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin markkinoinnin ja matkailun kehittämisestä.

Kaupunginkanslian vastuualuejohtajana toimii hallintojohtaja.


Osoite

Pietarsaaren Kaupungintalo
Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari
puh. 06 786 3111
Kirjaamo puh. 044 785 1413
kirjaamo@pietarsaari.fi

Tiina Pelkonen 2019 Foto Jacob Aberg
Tiina Pelkonen
Matkailu- ja markkinointisuunnittelija
Heli Viitala
Heli Viitala
Toimistosihteeri (kaupunginjohtajan sihteeri)
 
Katrin Nylund
Asiakaspalvelu Front Office, vaihdeWidgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)