Paikallisdemokratian kehittämishanke etenee - Kansalaisareena avautuu kirjastossa

15.12.2020

Pietarsaaren kaupunginkirjasto on yksi kuudesta pilottikirjastosta Sitran rahoittamassa hankkeessa, jossa kirjastoja kehitetään uudenlaisina kansanvallan foorumeina. Oho, olen vaikuttaja -hanke on osa Sitran laajempaa Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hanketta. Oho, olen vaikuttaja -hankkeessa politiikka ja päättäminen tuodaan lähemmäs kuntalaisia, myös EU-asioita pyritään tekemään tunnetuiksi kuntalaisten arjessa. Paikallisena tavoitteena on innostaa pietarsaarelaisia mukaan avoimeen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lisätä erityisesti nuorten aikuisten vaikuttamista ja osallisuutta.

Kansalaisareena toimii hankkeen fyysisenä ja virtuaalisena tapahtumapaikkana, jonka kautta lähetetään keskusteluja, lainaa poliitikko -tempauksia, levitetään tietoa politiikasta ja demokratiasta, asukasaloitteista ja muista vaikuttamisen kanavista. Tilaisuuksia järjestetään sekä verkossa että koronatilanteen salliessa paikan päällä. Toiminta käynnistyy vuoden 2021 tammikuussa ja hanke jatkuu kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Hankkeeseen osallistuvat kaupunginkirjaston lisäksi Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto, useat sivistystoimialan yksiköt, kaupungin koulut ja koulutuslaitokset, kaupunginkanslia ja vapaa-ajan sektori sekä EU-tiedotuksen osalta useat yhteistyötahot kuten Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan kauppakamari, Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia ja Viexpo.

Lue lisää: Sitra/Kirjastoista kansanvallan foorumeita

Lisätietoja:

Kirjastotoimenjohtaja Leif Storbjörk, puh. 044 785 1274, leif.storjork@pietarsaari.fi

Siirry "Kaupunginkirjasto"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)