Paivi Rosnell
Päivi Rosnell
Työväenopisto Chef för kultur och fritid, rektor