Sören Vikström
Mätningsavdelningen Fastighetstekniker