Roland Sundfors
Mätningsavdelningen Skogsbruksingenjör