Jan-Ole Bäck
Kommunaltekniska tjänster Stadsträdgårdsmästare