Gunilla Hoglund 2019 Foto Jacob Aberg
Gunilla Höglund
Förvaltning, Ekonomiavdelningen Ekonomidirektör