Stefan Järndahl
Kommunaltekniska tjänster Planerare