Samer Tayem
Integration Integrationshandledare, tolk
(Kommunansvarig i Larsmo och Kronoby)