Jonna Ainasoja
Småbarnspedagogik Avdelningsssekreterare