Tarja Kujala
Utrymmesförvaltning Avdelningssekreterare