Tommy Käldqvist
Byggande Biträdande byggnadsinspektör