Denis Snellman
Utrymmesförvaltning Teknisk disponent