Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
Kommunaltekniska tjänster, Utrymmesförvaltning tf Tekniska chef / Stadsingenjör