Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
Kommunaltekniska tjänster, Utrymmesförvaltning tf Teknisk direktör / Stadsingenjör