Mika Hakosalo
Kommunaltekniska tjänster Stadsutvecklingsdirektör