Foto- och bildarkiv

Museets fotoarkiv omfattar ca 450 000 negativ samt ett stort antal fotografier.

I samlingarna ingår bland annat negativ från Jakobstads fotografiatelier, Julia Widgrens atelier, Ateljé Strandberg, City-Foto och Studio Jacob.

Museet strävar också till att dokumentera miljöer och byggnader som håller på att försvinna.

Ta i god tid före ert planerade besök till bildarkivet kontakt med arkivets personal.

Kontaktuppgifter

Johanna Enroth
Fotoamanuens (moderskapsledig)

Silvia Rinne
Tf. Fotoamanuens


Jens-Ole Hedman
Fotoassistent
måndag-onsdag

Jakobstads museums fotoprislista 

 

Storgatan år 1935 och år 1981

Storgatan 1935Storgatan 1981

Hörnet av Köpmansgatan och Runebergsgatan på 1950-talet och år 2010

esso 1950-talmusikhuset köpmansgatan & runebergsgatan
Esso servicestation                                                    Campus Allegro byggs

 

Butiker

Edith Westerlunds frukthandelEngstroms i Saluhallen 

Edith Westerlunds frukthandel                                                         Engströms butik i Saluhallen

Idrott

drottsfotboll 1935

Drotts fotbollslag 1935

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)